Segona assemblea per preaparar el 8 demarç del 2021.

Es farà per Zoom el 13 de febrer a les 17h

Podeu accedir directament a la sala:  https://us02web.zoom.us/j/88279813474