Enllaç a la convocatòria de vaga . Web del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

INFORMACIÓ LABORAL VAGA FEMINISTA 8M [cat] 

He d’avisar prèviament que faré vaga? No. No tens obligació d’informar que no faràs vaga, ni l’empresa té dret a demanar-t’ho. Si et pressionen perquè ho informis es pot considerar coacció i es pot denunciar. 

Si faig vaga, em poden acomiadar? No. Tens dret a fer vaga, és un dret fonamental Si t’acomiaden com a represàlia per haver fet vaga o per anunciar que en faràs) és denunciable i si vas a judici serà un acomiadament NUL (que implica readmissió immediata) 

Si faig vaga, l’empresa em pot substituir? No. No et poden substituir si fas vaga, ni subcontractar a ningú perquè faci la teva feina. Tampoc et poden substituir demanant a altres persones que facin hores extres. Si contracten a altra gent es pot denunciar a l’empresa per vulneració al dret a vaga. 

Puc participar en un piquet informatiu? Si. Els piquets informatius, en el que informem dels motius de la vaga i intentem convèncer a les treballadores que s’hi sumin, són legals. Els piquets no poden incloure coaccions o amenaces perquè sinó ens poden denunciar per vulnerar el seu dret a treballar. 

Qui ha de fer serveis mínims? Es serveis mínims els dicten les autoritats laborals (no l’empresa) i afecten als serveis públics i al serveis imprescindibles per les comunitats. En aquests casos les persones nomenades per fer els serveis mínims hauran de complir-los. En la vaga feminista del 8M es recomana que els serveis mínims els realitzin homes. 

Si es vulnera el meu dret a vaga, què puc fer? Pots posar-te en contacte amb els sindicats convocants. Pots denunciar el cas a Inspecció del Treball o als jutjats. Pots contactar amb la comissió laboral de la vaga feminista (laboral@vagafeminista.cat) 

INFORMACIÓN LABORAL HUELGA FEMINISTA 8M [cast] 

¿Tengo que avisar previamente que haré huelga? No. No tienes obligación de informar que harás huelga, ni la empresa tiene derecho a pedírtelo. Si te presionan para que lo informes puede considerarse coacción y se puede denunciar. 

Si hago huelga ¿me pueden despedir? No. Tienes derecho a hacer huelga, es un derecho fundamental Si te despiden como represalia por haber hecho huelga (o por anunciar que la harás) es denunciable y si vas a juicio será un despido NULO (que implica readmisión inmediata) 

Si hago huelga ¿la empresa me puede sustituir? No. No te pueden sustituir si haces huelga, ni subcontratar a nadie para que haga tu trabajo. Tampoco te pueden sustituir pidiendo a otras personas que hagan horas extras. Si contratan a otra gente puede se denunciar a la empresa por vulneración al derecho a huelga. 

¿Puedo participar en un piquete informativo? Si. Los piquetes informativos, en el que informamos de los motivos de la huelga e intentamos convencer a las trabajadoras que se sumen, son legales. Los piquetes no pueden incluir coacciones o amenazas porque sino nos pueden denunciar por vulnerar su derecho a trabajar. 

¿Quién tiene que hacer servicios mínimos? Los servicios mínimos los dictan las autoridades laborales (no la empresa) y afectan a los servicios públicos ya los servicios imprescindibles para las comunidades. En estos casos las personas nombradas para realizar los servicios mínimos deberán cumplirlos. En la huelga feminista del 8M se recomienda que los servicios mínimos los realicen hombres. 

Si se vulnera mi derecho a huelga ¿qué puedo hacer? Puedes ponerte en contacto con los sindicatos convocantes. Puedes denunciar el caso a Inspección del Trabajo o a los juzgados. Puedes contactar con la comisión laboral de la huelga feminista (laboral@vagafeminista.cat)