6 de febrer de 2022

10 del matí: Reunió de comissions de treball

11.30 Assemblea general

PROPOSTA DE PUNTS A TRACTAR  EN  L’ASSEMBLEA GENERAL:

1- (10′) Benvinguda i acollida (dinàmica de l’assemblea) Novembre Feminista
2- (45′) Que accions volem compartir des dels diferents territoris?
3- (45′) Aportacions des de les Comissions de treball
4- (15′) Reunions Properes i assemblees (tancament)